Germany | Finland | Saint Petersburg | Italy

LĪGO SKRĒJIENS OZOLOS

Vispārēja informācija: www.madonasrings.lv

Norises laiks: 2024. gada 23. jūnijs 11.00-16.00

Norises vieta: Ozoli (stāvlaukums pretī veikalam), Liezēres pagasts, Madonas novads

Organizators: Biedrība „Madonas rings” sadarbībā ar Liezēres pagasta pārvaldi

Kontakttālrunis: 29475795

1. Sacensību mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā aktīvu dzīvesveidu, kas pieejams visiem sportot gribētājiem.

1.2. Popularizēt Madonas novadu kā veselīga dzīvesveida novadu.

1.3. Noskaidrot ātrākos skrējējus Līgo dienā.

1.4. Labi pavadīt laiku kopā ar aktīviem cilvēkiem.

2. Trase

2.1. Sacensību trase ir apļveida, marķēta visā tās garumā.

2.2. 3 km aplis, bērnu trase 500 m aplis

3. Distances, klases

3.1. Bērni – trase 500 m

            3.1.1. meitenes līdz 7 g.v. (ieskaitot)

            3.1.2. zēni līdz 7 g.v. (ieskaitot)

3.2. Bērni – trase 1km (2 apļi)

3.2.1. Meitenes 8-10g.v., 11-13g.v.

3.2.2. Zēni 8-10g.v., 11-13g.v.

Tautas skrējiens-3km-{1 aplis}

Sievietes,Vīrieši

3.3. Distance 6 km (2 apļi)3.3.1. sievietes S-20, S-30, S-40, S-50, S-50+

            3.3.2. vīrieši V-20, V-30, V-40, V-50+

3.4. Distance 9km (3 apļi)

            3.4.1. sievietes S-30, S-50, S-50+

            3.4.2. vīrieši V-30, V-50, V-50+

3.5. Distance 6 km (2 apļi)

Nūjošana – sievietes, vīrieši

4. Pieteikšanās

4.1. Pieteikties sacensībām varēs personīgi pirms sacensībām, aizpildot pieteikuma anketu pirms starta. Parakstot pieteikuma anketu dalībnieki apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, apņemas nepārkāpt sacensību nolikumu,ceļu satiksmes noteikumus un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām, kas radušies paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ.

5. Dalības maksa:

5.1. Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) bez maksas

5.2. Bērniem 8 līdz 13 gadu vecumam dalības maksa 3 EUR

5.3. Tautas skrējiens 3 km dalības maksa 6 EUR

5.4. Distance 6 km dalības maksa 7 EUR

5.5. Distance 9 km dalības maksa 8 EUR

5.6. Dalības maksā ietilpst: numuri, pirmā medicīniskā palīdzība (nepieciešamības gadījumā), balvu fonds, citi organizatoriski izdevumi;

5.7. Dalībnieku reģistrācija startam: sacensību dienā plkst. 10.00-12.20

5.8. Reģistrējoties dalībnieks saņem dalībnieka numuru atbilstoši pieteikšanās secībai. Dalībnieka numuru dalībnieks piestiprina pie apģērba redzamā vietā uz krūtīm.

5.9. Sacensību laikā, kamēr dalībnieks ir distancē, dalībnieka numurs nedrīkst būt aizsegts un tam ir jābūt labi redzamam.

6. Starts

6.1. Sacensību starts: Ozolos, stāvlaukumā pretī veikalam

6.2. Bērnu distance 0,5km un 1km – plkst.12.00

6.3. Distances 3 km 6km un 9km – plkst.12.30

6.4. Nūjošanas starts 6km – plkst.12.30

7. Sacensību gaita

7.1. Dalībnieku rezultātus fiksē tiesneši, kas atrodas starta-finiša zonā.

7.2. Dalībnieku mērķis ir pēc iespējas labāk pavadīt laiku Līgo dienā

7.3. Dalībnieku atpūta un ēdināšana ir atļauta ārpus starta-finiša zonas.

7.4. Atrodoties trasē, dalībniekam ir aizliegta jebkāda palīdzība no malas.

7.5. Līdzjutēju atrašanās ir atļauta visas trases garumā.

8. Finišs

8.1. Finišs ir starta-finiša zonā.

9. Apbalvošana

9.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek aptuveni 1 stundu pēc visu dalībnieku finiša

9.2. Visās klasēs tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji katrā grupā. Sacīkšu organizatori var piešķirt arī īpašās nominācijās pēc saviem ieskatiem.

9.3. Protesti un iebildumi iesniedzami 15 minūšu laikā pēc sacensību finiša.

10. Nolikuma izmaiņas

Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot sacensību dalībniekus.